• Jotunheimen Lemonsjø Alpinsenter (map)
  • 11112 Rv51
  • Oppland, 2683
  • Norge

Vil du prøve randoneeski og finne ut korleis toppturutstyr fungerar?
Denne dagen får du god hjelp til å orientere deg om kva du bør kjenne til, og du kan prøve ski, sko og ikkje minst teste korleis skredutstyret fungerar.